52_20230831_092005.png

Chalabalova pátek 14h

Pátek od 14:00 do 15:00 pro děti z 2. až 5. třídy

Kde: Základní škola, Brno, Chalabalova 2

Kdy: Pátek od 14:00 do 15:00 pro děti z 2. až 5. třídy

Šachový trénink probíhá každý pátek kromě dnů, kdy je škola zavřená.

První hodina je 22. 9. 2023, poslední 12. 1. 2024

Cena: Cena je 985 Kč, číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2001506520/2010, do textové zprávy pro příjemce uveďte ,, příjmení dítěte - název školy ". V ceně kroužku je zahrnuta odměna vedoucímu kroužku, zapůjčení šachového materiálu, pronájem učebny a pracovní sešit.

Pomůcky: Zajistí vedoucí kroužku.

Jak se přihlásit? Poslat mail na mailovou adresu jaroslav.bures@hribata.cz

Kontakt: Jaroslav Bureš, předseda klubu Šachová škola HŘÍBATA

Telefon: +420 792 775 158 Webové stránky: www.hribata.cz

Upozornění: Každé dítě navštěvující šachový kroužek si bude muset založit účet v členské sekci šachového klubu Šachová škola HŘÍBATA. Založení účtu a navštěvování členské sekce šachového klubu je zadarmo.

Národní sportovní agentura přispěla na činnost našeho klubu v roce 2023 částkou 243 900 Kč.

Město Brno přispělo na činnost našeho klubu v roce 2023 částkou 68 000 Kč.

V roce 2022 se našich pravidelných šachových tréninků účastnilo 397 dětí z Brna.