77_20240125_100314.png

Jasanová pondělí 13h 2024

Kdy: Pondělí od 13:00 do 13:55 pro děti z 1. a 2. třídy Pondělí od 14:00 do 15:00 pro děti z 2. až 5. třídy

Kde: Základní škola, Brno, Jasanová 2

Kdy: Pondělí od 13:00 do 13:55 pro děti z 1. a 2. třídy

Pondělí od 14:00 do 15:00 pro děti z 2. až 5. třídy

Šachový trénink probíhá každé pondělí kromě dnů, kdy je škola zavřená.

První hodina je 15. 1. 2024, poslední 17. 6. 2024

Cena: Cena je 2020 Kč, číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2001506520/2010, do textové zprávy pro příjemce uveďte ,, příjmení dítěte - název školy ". V ceně kroužku je zahrnuta odměna vedoucímu kroužku, zapůjčení šachového materiálu, pronájem učebny a pracovní sešit.

Pomůcky: Zajistí vedoucí kroužku.

Jak se přihlásit? Poslat mail na mailovou adresu jaroslav.bures@hribata.cz

Kontakt: Jaroslav Bureš, předseda klubu Šachová škola HŘÍBATA

Telefon: +420 792 775 158

Webové stránky: www.hribata.cz