80_20240125_101127.png

Lerchova čtvrtek 13h

Čtvrtek od 13:00 do 13:55 pro děti z 1. a 2. třídy Čtvrtek od 14:00 do 15:00 pro děti z 3. až 5. třídy

Kde: Cyrilometodějská církevní základní škola, Brno, Lerchova 65

Kdy: Čtvrtek od 13:00 do 13:55 pro děti z 1. a 2. třídy

Čtvrtek od 14:00 do 15:00 pro děti z 3. až 5. třídy

Šachový trénink probíhá každý čtvrtek kromě dnů, kdy je škola zavřená.

První hodina je 18. 1. 2024, poslední 30. 5. 2024

Cena: Cena je 1 482 Kč, číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2001506520/2010, do textové zprávy pro příjemce uveďte ,, příjmení dítěte - název školy ". V ceně kroužku je zahrnuta odměna vedoucímu kroužku, zapůjčení šachového materiálu, pronájem učebny a pracovní sešit.

Pomůcky: Zajistí vedoucí kroužku.

Jak se přihlásit? Poslat mail na mailovou adresu jaroslav.bures@hribata.cz

Kontakt: Jaroslav Bureš, předseda klubu Šachová škola HŘÍBATA

Telefon: +420 792 775 158

Webové stránky: www.hribata.cz