44_20230529_090434.jpg

OPEN DESKO LIBEREC 2023

Zajímavost - nejlevnější ubytování vychází na pouhých 70 Kč za noc.

Termín: 15.-22. červenec 2023

Pořadatel: TJ Desko Liberec, z. s.

Místo: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Masarykova 3, Liberec

Ředitel turnaje: Vojtěch Kopal, vojtech.kopal@gmail.com

Hlavní rozhodčí: Ivan Kopal

Vklad: 800 Kč

hráči s FIDE ELO 2300 a vyšším startovné neplatí

hráči s FIDE ELO 2200 a vyšším: 400 Kč

hráči s FIDE ELO 2100 a vyšším: 450 Kč

hráči s FIDE ELO 2000 a vyšším: 500 Kč

hráči ročník 2005 až 2010 a senioři ročník 1952 a starší: 400 Kč

hráči ročník 2011 a mladší: 300 Kč

hráči z listiny talentů ŠSČR startovné neplatí

Neaktivní nebo neregistrovaní hráči z ČR uhradí příplatek ke vkladu 150 Kč.

Doprovodné turnaje:

Fischerovy šachy: 50 Kč, mládež do 16 let 30 Kč, rekreační hráči 30 Kč

bleskový turnaj: 50 Kč, mládež do 16 let 30 Kč, rekreační hráči 30 Kč

Cenový fond: 65000 Kč

- finanční ceny pro hráče na 1. – 10. místě (10000 Kč, 8500 Kč, 7000 Kč, 5500 Kč, 4000 Kč, 3000 Kč, 2500 Kč, 2000 Kč, 1500 Kč, 1500 Kč)

- medaile pro žákovské kategorie do 10 a do 12 let

Zvláštní ceny Open Desko Liberec:

Každou tuto kategorii pořadatel vyhlásí, pokud v ní budou alespoň tři účastníci.

- nejlepší žena (ročník 2002 a starší) 1000 Kč

- nejlepší senior nad 50 let (ročník 1973-1959), nad 65 let (ročník 1958-1949) a nad 75 let (ročník 1948 a starší) po 1000 Kč

- nejlepší junior a juniorka do 18 let (ročník 2005-2006) a do 20 let (ročník 2003-2004) po 1000 Kč

- nejlepší žák a žákyně do 16 let (ročník 2007 a mladší) po 500 Kč

- nejlepší hráč s ELO FIDE 1700-1899, 1500-1699, 0-1499 po 500 Kč

Pro udělení zvláštní ceny je nutné odehrát alespoň 6 kol (kontumační výhry se počítají, kontumační prohry se nepočítají).

KP jednotlivců ŠSLK v kategoriích muži, ženy, H18, H20, D18, D20

finanční ceny pro hráče na 1. – 3. místě (1500 Kč, 1000 Kč, 500 Kč),

nejlepší žena (1000 Kč), junioři a juniorky do 18 a 20 let (po 500 Kč)

Finanční ceny se nedělí, souběh cen je přípustný.

Fischerovy šachy: první tři v pořadí 600 Kč, 400 Kč, 300 Kč, drobné věcné ceny

Bleskový turnaj: první tři v pořadí 600 Kč, 400 Kč, 300 Kč, drobné věcné ceny

Systém hry:

Švýcarský systém, 9 kol.

Čekací doba je 60 minut.

O pořadí rozhoduje počet bodů, vzájemná utkání (pokud byla sehrána), střední BH (bez započítání výsledku soupeře s nejmenším počtem bodů), BH, S.-B., vícekrát černé, los.

Hrací tempo:

90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie + 30 sekund / tah po celou dobu partie

Právo účasti:

Open (včetně hráčů neregistrovaných u ŠSČR). Zahraniční hráči musí mít přidělené ID FIDE.

Přihlášky:

Do 7.7.2023 (včetně požadavku na stravování) spolu s platbou za startovné a stravování (a případně za objednané ubytování ve škole) elektronickou přihláškou http://open.deskoliberec.cz/.

Do 15.7.2023 bez požadavku na ubytování ve škole a stravování do vyčerpání kapacity hrací místnosti (pořadatel nezaručuje zajištění ubytování ve škole a stravování) elektronickou přihláškou http://open.deskoliberec.cz/.

Informace: e-mail desko.liberec@seznam.cz

Možnosti ubytování (nezajišťuje pořadatel):

Tento druh ubytování hradíte přímo provozovateli ubytovacího zařízení.

- koleje Technické univerzity v Harcově, https://koleje-harcov.hotel.cz...

- Hotel U jezírka, https://www.hotelujezirka.cz/

- Hotel Arena, http://www.hotelarena.cz/

- Hotel Petra, https://www.hotelpetra.cz/

- Inter Hostel, http://www.interhostel.cz/

Ubytování doporučujeme rezervovat co nejdříve, kapacity na prázdniny se v Liberci velmi rychle plní.

Pro nenáročné a pro skupiny vedoucích s dětmi je možné domluvit levné spaní ve škole (ve stejné budově jako je hrací místnost) v učebnách (nutná vlastní karimatka a spacák), cena 70 Kč za osobu a noc (sprchy s teplou vodou k dispozici). Vzhledem k omezené kapacitě budeme toto ubytování zajišťovat podle pořadí došlých přihlášek.

Stravování:

Obědy ve školní jídelně (v budově hrací místnosti) zajišťuje fa Gastron, výběr ze tří jídel,

cena oběda 95 Kč (pondělí až pátek, výdejní doba ve školní jídelně 11:00 – 12:30,

neděle 16.7. a sobota 22.7., výdejní doba v turnajovém bufetu 13:00 – 14:00).

Během turnaje bude v provozu bufet s občerstvením (teplé i studené nápoje, uzeniny a další tradiční dobroty).

V Liberci je řada restaurací a obchodů.

Časový plán:

Sobota 15.7. 11:00 – 14:00 prezence, ubytování

15:45 zahájení turnaje

16:00 1.kolo

Neděle 16.7. 9:00 2.kolo

16:00 3.kolo

Pondělí 17.7. 16:00 4.kolo

Úterý 18.7. 9:00 doprovodný turnaj Fischerovy šachy (Chess 960),

rapid 2x10 min.+5 sek./ tah

16:00 5.kolo

Středa 29.7. 16:00 6.kolo

Čtvrtek 20.7. 9:00 doprovodný turnaj bleskovky,

2x3 min.+2 sek./ tah

16:00 7.kolo

Pátek 21.7. 16:00 8.kolo

Sobota 22.7. 9:00 9.kolo

13:30 zakončení turnaje, vyhlášení výsledků

Platba:

Spolu s přihláškou do 8.7. (bez požadavku na stravování a ubytování ve škole do 14.7.) na účet 983622379 / 0800, variabilní symbol 77DDMMRRRR, kde DDMMRRRR je datum narození (např. 7703121973 při datu narození 3.12.1973).

Soutěž bude započítána na LOK ČR a FRL.

Doprovodný bleskový turnaj bude započítán na FIDE-B.

Poplatky na zápočet na FRL hradí za všechny hráče pořadatel.

Storno poplatky:

stravování: bez poplatku lze stornovat do 9.7. včetně (požadavek musí dorazit nejpozději 9.7.), pozdější odhlášení stravy není možné

ubytování ve škole: lze stornovat bez poplatku do ukončení prezence 15.7. do 14:00

startovné: lze stornovat bez poplatku do ukončení prezence 15.7. do 14:00

Storno musí být provedeno písemně (mail, sms) nebo osobně.

Pořadatel odešle platby za odhlášené startovné, ubytování a stravování nejpozději do 20 dnů po skončení akce na číslo účtu (adresu), ze kterého byla platba odeslána na jeho účet.

Přihlášením do turnaje dává účastník (zákonný zástupce) souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet údajů na LOK a FRL a další prezentaci výsledků, taktéž dává souhlas s pořízením jeho audiovizuálních výstupů, jejich uchováním a prezentací pro potřeby pořadatelů a sponzorů.

Těšíme se na Vás!

Vojtěch Kopal Ivan Kopal

ředitel turnaje hlavní rozhodčí