83_20240125_101606.png

Rašínova úterý 15h

Úterý od 15:00 do 16:00 pro děti z 1. až 4. třídy

Kde: Základní škola, Brno, Rašínova 3

Kdy: Úterý od 15:00 do 16:00 pro děti z 1. až 4. třídy

Šachový trénink probíhá každé úterý kromě dnů, kdy je škola zavřená.

První hodina je 16. 1. 2024, poslední 4. 6. 2024

Cena: Cena je 1 616 Kč, číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2001506520/2010, do textové zprávy pro příjemce uveďte ,, příjmení dítěte - název školy ". V ceně kroužku je zahrnuta odměna vedoucímu kroužku, zapůjčení šachového materiálu a pracovní sešit.

Pomůcky: Zajistí vedoucí kroužku.

Jak se přihlásit? Poslat mail na mailovou adresu jaroslav.bures@hribata.cz

Kontakt: Jaroslav Bureš, předseda klubu Šachová škola HŘÍBATA

Telefon: +420 792 775 158

Webové stránky: www.hribata.cz