84_20240125_101751.png

Řehořova středa 14h 2024

Středa od 14:00 do 15:00 pro děti z 1. až 4. třídy

Kde: Základní škola, Brno, Řehořova 3

Kdy: Středa od 14:00 do 15:00 pro děti z 1. až 4. třídy

Šachový trénink probíhá každou středu kromě dnů, kdy je škola zavřená.

První hodina je 14. 2. 2024, poslední 29. 5. 2024

Cena: Cena je 1 162 Kč, číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2001506520/2010, do textové zprávy pro příjemce uveďte ,, příjmení dítěte - název školy ". V ceně kroužku je zahrnuta odměna vedoucímu kroužku, zapůjčení šachového materiálu, pronájem učebny a pracovní sešit.

Pomůcky: Zajistí vedoucí kroužku.

Jak se přihlásit? Poslat mail na mailovou adresu jaroslav.bures@hribata.cz

Kontakt: Jaroslav Bureš, předseda klubu Šachová škola HŘÍBATA

Telefon: +420 792 775 158


Upozornění: Byl vyhlášen nový dotační program rodičovské vouchery. Pokud rodič splní podmínky programu, tak rodič zaplatí pouze 50 % ceny kroužku. Informace o programu naleznete na. Odkaz: https://www.brnoid.cz/cs/rodic...