40_20221030_194845.jpg

Závěrečná zpráva o druhém ročníku šachového turnaje OPEN PODZIMNÍ BRNO

Šachový turnaj byl zahájen 30.10.2022 v 9:00 v sále SVČ Lužánky.


Turnaje se zúčastnilo 30 dětí ( ročník narození 2010 a mladší. ) 

Každé dítě odehrálo 7 šachových partií. 

Na děti v hracím sále dohlížel Jaroslav Bureš, Pavel Menčík a Rostislav Berezjuk. 

Šachový turnaj skončil v 14:30.

Hned v úvodu bychom chtěli poděkovat našim sponzorům.

Městská část Brno-střed podpořila turnaj částkou 10 000 Kč.

Město Brno přispělo na činnost našeho šachového klubu v roce 2022 částkou 60 000 Kč

Národní sportovní agentura přispěla na činnost našeho šachového klubu v roce 2022 částkou 233 370 Kč.

Nyní zpět k turnaji. U vstupních dveří do SVČ Lužánky dětí vítalo auto Šachová škola HŘÍBATA. Viz foto.

Ráno při příchodu každé dítě dostalo čokoládu. Čokolády nakoupil Jaroslav Bureš v Německu v Drážďanech. Předávání čokolád viz foto.

V hracím sále to během hry vypadalo takto. Viz foto.

Výsledky turnaje – viz foto:

Na závěr každé dítě dostalo nějakou hodnotnou věcnou cenu. Vyhlašování výsledků viz foto.

V Brně dne 30.10.2022

Autorem závěrečné zprávy je Jaroslav Bureš, předseda šachového klubu Šachová škola HŘÍBATA.